آرشیو دوره ها

ردیفعنوان دورهتاریخ شروعتاریخ پایاناستاد
1دومین دوره سراسری نقد وهابیت1400/3/121400/4/31حجت الاسلام ابوالقاسمی ، یزدانی،روستایی مشاهده 3984