پرسش و پاسخ

عقاید شیعه - (1)

آیا قرآن کریم به پیامبر (ص) نسبت گناه داده است؟

قران در سوره فتح می فرماید لیغفر الله ما تقدم و ما تاخر من ذنبک ! مگر رسول خدا معصوم نبوده است؟

مشاهد مطلب

162 0

عصمت چیست؟

عصمت چیست؟

مشاهد مطلب

172 0