پرسش و پاسخ

نقد وهابیت - توسل و استغاثه - (1)

چرا به آهن (ضریح) تبرك می جویید ؟

توسل و استغاثه

مشاهد مطلب

266 0