گالری رسانه

گالری رسانه


شوكاني ( عالم اهل سنت )‌ : واجب است در طول عمر يك بار هم شده قبور را زيارت كنيم

شوكاني ( عالم اهل سنت )‌ : واجب است در طول عمر يك بار هم شده قبور را زيارت كنيم


اكثر اخباريون اهل سنت قائل هستند آيه 55 سوره مانده در شان حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد.

اكثر اخباريون اهل سنت قائل هستند آيه 55 سوره مانده در شان حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد.


اكثر محدثين اهل سنت قائل هستند آيه 55 سوره مانده در شان حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد.

اكثر محدثين اهل سنت قائل هستند آيه 55 سوره مانده در شان حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد.


آيه 55 سوره مائده و ماجراي خاتم بخشي حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه به اعتراف عالم بزرگ اهل سنت

آيه 55 سوره مائده و ماجراي خاتم بخشي حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه به اعتراف عالم بزرگ اهل سنت


زيارت قبر مطهر پيامبر«ص» به اجماع امت اسلامي از افضل مقربات و عبادات است.

زيارت قبر مطهر پيامبر«ص» به اجماع امت اسلامي از افضل مقربات و عبادات است.


مولوي سربازي«عالم اهل سنت» :‌ وهابيت بقيع را تخريب كردند.

مولوي سربازي«عالم اهل سنت» :‌ وهابيت بقيع را تخريب كردند.


مولوي سربازي«عالم اهل سنت» : وهابيت حرم ها را تخريب ميكنند و وقتي دستور تخريب گند پيامبر را دادند عالم به جنبش درآمد

مولوي سربازي«عالم اهل سنت» : وهابيت حرم ها را تخريب ميكنند و وقتي دستور تخريب گند پيامبر را دادند عالم به جنبش درآمد


اعتراف بن عثيمين وهابي به معني كلمه«وليكم» كه سرپرستي است

اعتراف بن عثيمين وهابي به معني كلمه«وليكم» كه سرپرستي است


تواتر روايت خاتم بخشي حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه در كتب اهل سنت

تواتر روايت خاتم بخشي حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه در كتب اهل سنت


بت خواندن عتبات مقدسه اهل بيت عليهم السلام توسط وهابيت

بت خواندن عتبات مقدسه اهل بيت عليهم السلام توسط وهابيت


وجوب تخريب حرم هاي مقدسات اسلامي در اعقتاد وهابيت

وجوب تخريب حرم هاي مقدسات اسلامي در اعقتاد وهابيت


تخريب گنبدها و حرم هاي اولياءالله در دين وهابيت

تخريب گنبدها و حرم هاي اولياءالله در دين وهابيت


گریه پیامبر«ص» بر امام حسین«ع» قبل از به شهادت رسیدن امام«ع»

گریه پیامبر«ص» بر امام حسین«ع» قبل از به شهادت رسیدن امام«ع»


اقامه مجلس نوحه سرایی توسط عائشه

اقامه مجلس نوحه سرایی توسط عائشه


ابوبکر اولین مسلمان نیست.

ابوبکر اولین مسلمان نیست.


طبق روایات شیعه و اهل سنت اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.


سیوطی عالم بزرگ اهل سنت اعتراف میکند که اجماع مسلمانان بر این است که اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین مسلمان می باشد.

حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین مسلمان می باشد.


علامه مجلسی محدث و عالم جلیل القدر بزرگ شیعه میفرمایند تواتر روایات و اجماع مسلمانان بر این است که اولین نفری که به اسلام ایمان آورد حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

آموزش نرم افزار جوامع الكلم / قسمت دوم


آموزش نرم افزار جوامع الكلم / قسمت اول


اعتقاد احمد بصري به عقيده كفري تناسخ

اعتقاد احمد بصري به عقيده كفري تناسخ


اين اعتقاد از جمله اعتقادات و باور هايي است كه اسلام به شدت آن را ردع و دفع كرده و معتقدين به آن را از دين خارج دانسته است. !

توهين احمد بصري به حضرت يونس عليه السلام و جهنمي خواندن وي

توهين احمد بصري به حضرت يونس عليه السلام و جهنمي خواندن وي


حضرت يونس عليه السلام جز انبياءالهي است كه در قرآن كريم به صورت صريح نسبت به جايگاه والاي ايشان بيان گرديده است كه او را خداوند متعال بر جهانيان برتر نهاده است . اما احمدبصري با بي ادبي تمام ايشان را جهنمي ميداند. !!‌ آيا دشمني با اسلام و بلكه با خداباوران غير از اين است؟!

احمدبصري( دجال بصره) مدعي ميشود كه نعوذبالله در وجود حضرت اميرالمومنين صلوات الله ظلمت مي باشد.

احمدبصري( دجال بصره) مدعي ميشود كه نعوذبالله در وجود حضرت اميرالمومنين صلوات الله ظلمت مي باشد.


يكي از نشانه هاي كفر و نفاق كه در كتب شيعه و سني مطرح شده است دشمني و بغض داشتن نسبت به حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد. كه در اين توهين زشت احمدبصري كاملا عيان و مشهود است كه جان هر مومن و مسلماني را با شنيدنش به لب ميرساند!! الا لعنة الله علي القوم الظالمين.

احمدبصري( دجال بصره) ادعا ميكند در تمام زمان ها به همراه انبياء و اوصياء بوده است!!!

احمدبصري( دجال بصره) ادعا ميكند در تمام زمان ها به همراه انبياء و اوصياء بوده است!!!


ادعاي احمد بصري : من همان كسي هستم كه با موسي سخن گفت !!!

ادعاي احمد بصري : من همان كسي هستم كه با موسي سخن گفت !!!


تمام اديان حضرت موسي عليه السلام را كليم الله ميدانند !! اما احمدبصري در اين كتاب خود مدعي ميشود كه موسي با وي سخن ميگفت !!!!

اعتقاد به عقيده كفري تناسخ احمد بصري

اعتقاد به عقيده كفري تناسخ احمد بصري


يكي ديگر از اعتقاد كفري و عقيده به تناسخ احمد بصري اين است كه وي همزمان با اينكه در دنيا موجود است در بهشت هم به شكل رود مي باشد!!!! اين عقيده را اهل بيت عليهم السلام رد كرده و معقتدين به آن را كافر دانسته اند.

ادعاي احمد بصري :‌من همان كسي هستم كه به جاي حضرت عيسي به صليب كشيده شدم.

ادعاي احمد بصري :‌من همان كسي هستم كه به جاي حضرت عيسي به صليب كشيده شدم.


اين اعتقاد همان اعتقاد تناسخ است كه معتقدين به آن بر اين باور هستند كه روح از جسمي به جسمي ديگر و از كالبدي به كالبدي ديگر منتقل ميگردد و در هر زمان در يك شكل و شمايلي است. كه اهل بيت عليهم السلام به صراحت معتقدين به اين انديشه و باور را تكفير كرده اند كه اين تكفير شامل اين مدعي دروغين يعني احمد بصري نيز گشته است.

کفر احمد الحسن بصری مدعی دروغین یمانی !

کفر احمد الحسن بصری مدعی دروغین یمانی !


کفر احمد الحسن بصری مدعی دروغین یمانی : حضرت محمد (ص) خود خداوند است !

مشروعیت عزاداری و نوحیه سرایی

مشروعیت عزاداری و نوحیه سرایی


اقامه نوحه سرایی توسط عائشه در وفات پدرش ابوبکر ، مگر وهابیت خود را تابع سلف صالح وصحابه نمیدانند !؟ آیا می توانند ادعا کنند که صحابه مرتکب فعل حرام و بدعت شده اند !؟

مشروعیت نذر برای صالحین از دیدگاه بزرگان اهل سنت

مشروعیت نذر برای صالحین از دیدگاه بزرگان اهل سنت


اهدای ثواب نذر برای صالحین یکی از مسائل مشترک و مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است که وهابیت فاعل آن را مشرک می داند!

بزرگان اهل سنت و جواز اهدای ثواب نذر برای صالحین

بزرگان اهل سنت و جواز اهدای ثواب نذر برای صالحین


اهدای ثواب نذر برای صالحین یکی از مسائل مشترک و مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است که وهابیت فاعل آن را مشرک می داند!

مشروعیت نذر برای اهل بیت (ع) از دیدگاه بزرگان اهل سنت

مشروعیت نذر برای اهل بیت (ع) از دیدگاه بزرگان اهل سنت


احمد بن حنبل امام حنابله ، کسی که وهابیت در فقه و کلام پیرو او میدانند ، نذر برای اهل بیت علیهم السلام را جایز می داند

تبرک صحابه به قبر پیامبر و ممانعت امویان

تبرک صحابه به قبر پیامبر و ممانعت امویان


جواز تبرک به قبور صالحین نزد صحابه

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت


شفا گرفتن از خاک قبر

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

بنای مسجد بر قبور صالحین به قصد تبرک جایز است.

بنای مسجد بر قبور صالحین به قصد تبرک جایز است.


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

تقابل دیدگاه وهابیت  با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

تقابل دیدگاه وهابیت  با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

تقابل دیدگاه وهابیت  با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت

غلط خواندن قرآن توسط احمد بصری که ادعای عصمت و امامت دارد!


زجه های پیامبر (ص) برای شهادت امام حسین (ع)


ادعای نبوت و رسالت توسط احمد بصری !

ادعای نبوت و رسالت توسط احمد بصری !


چگونه می توان این ادعای احمد را پذیرفت در حالی که قرآن به صراحت درخصوص حضرت محمد (ص) میفرماید : و لكن رسول الله و خاتم النبييّن!

ادعای رسالت و ولایت توسط احمد بصری

ادعای رسالت و ولایت توسط احمد بصری


احمد بصری کذاب و دجال بصره ادعای رسالت و ولایت را دارد ! حال اینکه رسالت به نص قرآن در پیامبر اسلام (ص) ختم شده است و ولایت بر اساس روایات متواتر مختص امام علی (ع) و یازده فرزند ایشان می باشد!

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری 2

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری 2


انكار رجعت ائمه علیهم السلام توسط احمد یصری

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری


انکار رجعت انبیاء وائمه علیهم السلام توسط احمد بصری

آموزش تنظیمات word طبق تدریس استاد یزدانی


مشروعیت توسل از قرآن و سنت نبوی


ابن حجر عسقلانی  وتواتر حدیث غدیر

ابن حجر عسقلانی وتواتر حدیث غدیر


ابن حجر عسقلانی می نویسد : حدیث غدیر را ترمذی ، نسائی باسند صحیح نقل کرده اند ، سندهای بسیار زیادی دارد که همه انها را ابن عقده در کتاب مستقلی جمع آوری کرده است وبسیاری از اسناد ان صحیح و حسن هستند.

اعتراف البانی به تواتر  حدیث غدیر

اعتراف البانی به تواتر حدیث غدیر


محمد ناصرالدین البانی می نویسد : هر دو قسمت این روایت ( یعنی من کنت مولاه فعلی مولاه ، واللهم والی من والاه ...) صحیح است ، بلکه قسمت اول ان ( من کنت مولاه فهذا علی مولاه ) بصورت متواتر از رسول خدا (ص) نقل شده است .

توسل علمای اهل سنت به پیامبر اکرم


اثبات تولد امام عصر (عج) از کتب اهل سنت


رزیت الخمیس و اهانت برخی صحابه به پیامبر اکرم (ص)


آیه ولایت در منابع اهل سنت


دشمنی بنی امیه و وهابیت با حضرت امیرالمومنین ( علیه السلام )


چرا وهابی ها مسلمانان را کافر می دانند؟؟


نحوه ثبت نام در سایت برهان


نحوه ورود به سایت و رزرو دوره مورد نظر


نقد مدعی یمانی ( قسمت سوم ): حصر امامت در دوازده امام نزد تمامی فرق اسلامی


نقد مدعی یمانی ( قسمت دوم ) وجود مدعیان دروغین در طول تاریخ


نقد مدعی یمانی (قسمت اول)- امامت منصبی الهی یا مردمی؟