گالری رسانه

گالری رسانه


آیه-ولایت1

آیه ولایت1 685


اسکن آیه ولایت1

جواز سجده بر مهر از کتب فریقین 933

عاشورا روز حزن و اندوه یا شادی و جشن 757

جلسه بیست و ششم دوره نقد مدعی یمانی-مهدیون 938

جلسه بیست و ششم-دوره نقد مدعی یمانی- معجزه 752

جلسه بیست و پنجم-دوره نقد مدعی یمانی- بررسی حدیث وصیت ق 5 882

جلسه بیست و چهارم-دوره نقد مدعی یمانی- بررسی حدیث وصیت ق چهارم 870

جلسه بیست و سوم-دوره نقد مدعی یمانی- بررسی حدیث وصیت قسمت سوم 939

جلسه بیست و دوم - دوره نقد مدعی یمانی -بررسی حدیث وصیت قسمت دوم 884

جلسه بیست و دوم - دوره نقد مدعی یمانی -بررسی حدیث وصیت قسمت دوم 754

دلایل اطعام در عزاداری سید الشهداء علیه السلام 823

جلسه بیست و یکم-دوره نقد مدعی یمانی - بررسی حدیث وصیت قسمت اول 1040

جلسه بیستم- دوره نقد مدعی یمانی -قانون معرفت حجت های الهی قسمت 6 978

جلسه نوزدهم -دوره نقد مدعی یمانی قانون معرفت حجت های الهی قسمت 5 922

جلسه هیجدهم-دوره نقد مدعی یمانی- قانون معرفت حجت های الهی قسمت 4 963

جلسه هفدهم-دوره نقد یمانی- قانون معرفت حجت های الهی قسمت سوم 987

جلسه شانزدهم -دوره نقد مدعی یمانی-قانون معرفت حجت های الهی قسمت دوم 940

جلسه پانزدهم-دوره نقد مدعی یمانی-قانون معرفت حجت های الهی قسمت اول 1033

جلسه چهاردهم دوره نقد مدعی یمانی - یمانی در روایات اهل بیت قسمت چهار 1121

جلسه ششم دوره نقد مدعی یمانی - علایم ظهور قسمت اول 971

جلسه پنجم - كلاس نقد مدعی یمانی - شناخت مدعیان دروغین 1407

جلسه سیزدهم - دوره نقد مدعی یمانی - یمانی در روایات اهل بیت قسمت سه 975

جلسه چهارم دوره نقد وهابیت-توسل و استغاثه 1086

جلسه چهارم- دوره نقد مدعی یمانی : اختلافات دورنی جریان احمد بصری 1022

جلسه دوازدهم-دوره نقد مدعی یمانی- یمانی در روایات اهل بیت قسمت دوم 1012

جلسه سوم-دوره نقد مدعی یمانی- آشنایی با مدعیان دروغین معاصر 1280

جلسه یازدهم-دوره نقد مدعی یمانی- یمانی در روایات اهل بیت قسمت اول 1059

جلسه سوم دوره نقد وهابیت-توحید نزد وهابیت 1108

جلسه دوم - جریان شناسی فرقه احمدبصری قسمت دوم 1363

جلسه دوم دوره نقد وهابیت - گروه های سیاسی اهل سنت 1340

جلسه دهم - انقطاع سفارت و نیابت در غیبت قسمت دوم 1093

جلسه نهم- نقد مدعی یمانی - انقطاع سفارت و نیابت در غیبت قسمت اول 1163

جلسه اول دوره نقد وهابيت - بحث معاني اصول دين 2140

جلسه اول دوره نقد یمانی- جریان شناسی فرقه احمدبصری 1806

جلسه هشتم : كلاس نقد مدعی یمانی - علایم ظهور قسمت سوم 1071

شفای عالم بزرگ اهل سنت به برکت خاک مقدس کربلا 690

جلسه هفتم-كلاس نقد مدعی یمانی - علایم ظهور قسمت دوم 1098

جلسه پنجم دوره نقد وهابیت-توسل و استغاثه قسمت دوم 1171

گریه های فراوان و مستمر امام سجاد علیه السلام بر سیدالشهداء علیه السلام 857

مقتل امام حسین علیه السلام از کتب اهل سنت 946

چرا شیعیان مستمر در طول سال برای امام حسین علیه السلام 854

جواز بناء و نماز نزد قبور اولیاء و صالحین 946

علی-علیه-السلام-ولی-و-سرپرست-مومنان-است(24)

علی علیه السلام ولی و سرپرست مومنان است(24) 812


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

ولایت-علی-علیه-السلام-در-روز-غدیر(23)

ولایت علی علیه السلام در روز غدیر(23) 781


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

ولایت-علی-علیه-السلام-در-روز-غدیر(22)

ولایت علی علیه السلام در روز غدیر(22) 799


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-مباهله(21)

علی علیه السلام و آیه مباهله(21) 795


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

شرط-ورود-به-بهشت،پذیرفتن-ولایت-علی-علیه-السلام(20)

شرط ورود به بهشت،پذیرفتن ولایت علی علیه السلام(20) 814


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-برترین-فرد-مدینه-است(19)

علی علیه السلام برترین فرد مدینه است(19) 774


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-خلیفه-چیامبر-است(18)

علی علیه السلام خلیفه چیامبر است(18) 749


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-وصی-پیامبر-است(17)

علی علیه السلام وصی پیامبر است(17) 777


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-ابلاغ(16)

علی علیه السلام و آیه ابلاغ(16) 804


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-ابلاغ(15)

علی علیه السلام و آیه ابلاغ(15) 783


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-ولایت(14)

علی علیه السلام و آیه ولایت(14) 826


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-ولایت(13)

علی علیه السلام و آیه ولایت(13) 810


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیه-ولایت(12)

علی علیه السلام و آیه ولایت(12) 932


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیات-نازل-شده-در-حق-ایشان(11)

علی علیه السلام و آیات نازل شده در حق ایشان(11) 774


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیات-نازل-شده-در-حق-ایشان(10)

علی علیه السلام و آیات نازل شده در حق ایشان(10) 773


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-آیات-نازل-شده-در-حق-ایشان(9)

علی علیه السلام و آیات نازل شده در حق ایشان(9) 764


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-تنها-مولود-کعبه-است(8)

علی علیه السلام تنها مولود کعبه است(8) 816


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

نگاه-به-علی-علیه-السلام-عبادت-است(7)

نگاه به علی علیه السلام عبادت است(7) 784


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام--بهترین-فرد-نزد-پیامبر(6)

علی علیه السلام بهترین فرد نزد پیامبر(6) 758


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-اولین-مسلمان-اسلام(5)

علی علیه السلام و اولین مسلمان اسلام(5) 779


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-نداشتن-هیچ-عیب(3)

علی علیه السلام و نداشتن هیچ عیب(3) 769


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-محرم-اسرار-پیامبر(4)

علی علیه السلام و محرم اسرار پیامبر(4) 804


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیعه-السلام-و-راستگو-بودن(2)

علی علیعه السلام و راستگو بودن(2) 846


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

علی-علیه-السلام-و-فضایل-بی-کران(1)

علی علیه السلام و فضایل بی کران(1) 786


فضایل علی علیه السلام در منابع اهل سنت

چرا شیعیان از ابتدای ماه محرم برای امام حسین (ع) عزاداری می کنن؟ 1492

اهمیت امامت و دلایل عدم ابلاغ جانشینی امام علی (ع) در مکه استاد کریم سیاحی 1976

توسل-بلال-بن-حارث-صحابي-به-پيامبر«ص»بعد-از-وفاتشان

توسل بلال بن حارث صحابي به پيامبر«ص»بعد از وفاتشان 874


وهابيت همواره منكر توسل جستن به پيامبر«صلی الله علیه واله وسلم» علی الخصوص بعد از وفات مي باشند ! و از طرفي خود را تابع سلف صالح (صحابه و تابعين) ميدانند! اين درحالي است كه امام بن حجرعسقلاني به نقل از كتاب المصنف ابن ابي شيبه ضمن تصريح به صحت سند روايت نقل ميكند كه جناب بلال به نزد قبر پيامبر«ص» آمده وتوسل كردند. توسل ايشان اجابت و باران نازل شد.

اثر-شهادت-حضرت-امیرالمومنین-(ع)-برجهان-هستی

اثر شهادت حضرت امیرالمومنین (ع) برجهان هستی 852


حاکم نیشابوری از علمای بزرگ اهل سنت در روایتی نقل میکنند که بهنگام شهادت حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در بیت المقدس هیچ سنگی را بلند نمیکردند مگر آنکه زیر آن خون میجوشید.

مشروعیت-توسل-به-شان-ومنزلت-اولیاء

مشروعیت توسل به شان ومنزلت اولیاء 749


امام سمهودي از بزرگان علماي اهل سنت در كتاب «وفاءالوفاء»از پيامبر نقل ميكنند كه آن حضرت در دعاي خويش فرمودند : «خداوند به حق پيامبرت و انبياء قبل از من...»و سند آن را معتبر ميداند.

وهابیت-،-اهل-سنت-نیستند

وهابیت ، اهل سنت نیستند 784


مولوی سهارنپوری«از علمای برجسته اهل سنت» در کتاب«المهند علی المفند»که بیش از 60 نفر از علمای اهل سنت جهان برآن مهر تایید زدند تاکید میکنند که وهابیت ازاهل سنت نمی باشند.

برائت-علمای-اهل-سنت-از-خوارج-دوران-(-وهابیت-)

برائت علمای اهل سنت از خوارج دوران ( وهابیت ) 868


علمای اهل سنت همیشه در نقد وهابیت پیش گام بوده و از روز اول پیدایش مدرسه فکری ابن تیمیه در دمشق و همچنین در روز های ابتدایی ظهور تفکر محمد بن عبدالوهاب در نجد به مقابله با این تفکر برخواستند و شروع به تالیف کتب متعدد کردند.

تکفیر-مسلمانان-توسط-وهابیت

تکفیر مسلمانان توسط وهابیت 792


فرقه منحرف وهابیت به دروغ و تزویر خود را اهل سنت معرفی می کند و این در حالیست که بزرگان ومحققان اهل سنت آنها را گروهی تکفیری و ضد اهل سنت دانسته اند .

تکفیر-اهل-سنت-توسط-وهابیت

تکفیر اهل سنت توسط وهابیت 760


یکی از شاخصه های فرقه منحرف وهابیت این است که تمام مسلمانانی که پیرو عقاید باطلشان نباشند را کافر می دانند .

تولد-امام-عصر-در-کلام-علمای-اهل-سنت

تولد امام عصر در کلام علمای اهل سنت 748


علمای بسیاری از اهل سنت به تولد حضرت مهدی (عج) در کتاب های مختلف تصریح کرده اند .

مهدویت-عقیده-ای-انکار-ناپذیر

مهدویت عقیده ای انکار ناپذیر 752


خروج حضرت مهدی (عج) یکی از عقاید مشترک نزد تمامی مسلمانان می باشد

تفاوت-وهابیت-با-مسلمانان-(شیعه-و-اهل-سنت)

تفاوت وهابیت با مسلمانان (شیعه و اهل سنت) 865


‌مولوی محمد عمر سربازی از علمای بنام و مطرح اهل سنت ایران می باشد که در پاسخ به سوال تفاوت اهل سنت و وهابیت ، ایشان عقایدی را چون توسل ، تقلید را از عقاید مسلم اهل سنت میداند که وهابیت در این زمینه با اهل سنت مخالف هستند.

مختصری-از-تاریخچه-وهابیت

مختصری از تاریخچه وهابیت 777


1.وهابیت چه کسانی هستند و چه باورهایی دارند؟/2.موسسان این فرقه چه کسانی هستند؟/3.مهمترین شاخصه های انحرافی وهابیت نسبت به دیگر فرق اسلامی چه می باشد؟/4.اولین کسانی که به مقابله با نظریه پردازان این فرقه منحرف پرداخته اند چه کسانی بوده اند؟

اطاعت از امیرالمؤمنین (ع) اطاعت از خداوند متعال است 812

تعداد خلفای پیامبر و مصداق آنها از کتب اهل سنت 747

تعداد خلفا و امامان بعد از پیامبر از زبان ایشان 733

مجموعه-فرهنگی-تبلیغی-برهان-313

مجموعه فرهنگی تبلیغی برهان 313 876


مجموعه فرهنگی تبلیغی برهان 313

تقابل-دیدگاه-وهابیت--با-بزرگان-اهل-سنت-در-تبرک-به-قبور-صالحین3

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین 1268


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

تقابل-دیدگاه-وهابیت--با-بزرگان-اهل-سنت-در-تبرک-به-قبور-صالحین2

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین 1094


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

تقابل-دیدگاه-وهابیت--با-بزرگان-اهل-سنت-در-تبرک-به-قبور-صالحین

تقابل دیدگاه وهابیت با بزرگان اهل سنت در تبرک به قبور صالحین 1146


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت

تبرک-صحابه-به-قبر-پیامبر-و-ممانعت-امویان

تبرک صحابه به قبر پیامبر و ممانعت امویان 1113


جواز تبرک به قبور صالحین نزد صحابه

مشروعیت-نذر-برای-صالحین-از-دیدگاه-بزرگان-اهل-سنت

مشروعیت نذر برای صالحین از دیدگاه بزرگان اهل سنت 1143


اهدای ثواب نذر برای صالحین یکی از مسائل مشترک و مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است که وهابیت فاعل آن را مشرک می داند!

کفر-احمد-الحسن-بصری-مدعی-دروغین-یمانی-!

کفر احمد الحسن بصری مدعی دروغین یمانی ! 952


کفر احمد الحسن بصری مدعی دروغین یمانی : حضرت محمد (ص) خود خداوند است !

احمدبصري(-دجال-بصره)-مدعي-ميشود-كه-نعوذبالله-در-وجود-حضرت-اميرالمومنين-صلوات-الله-ظلمت-مي-باشد.

احمدبصري( دجال بصره) مدعي ميشود كه نعوذبالله در وجود حضرت اميرالمومنين صلوات الله ظلمت مي باشد. 1039


يكي از نشانه هاي كفر و نفاق كه در كتب شيعه و سني مطرح شده است دشمني و بغض داشتن نسبت به حضرت اميرالمومنين صلوات الله عليه مي باشد. كه در اين توهين زشت احمدبصري كاملا عيان و مشهود است كه جان هر مومن و مسلماني را با شنيدنش به لب ميرساند!! الا لعنة الله علي القوم الظالمين.

توهين-احمد-بصري-به-حضرت-يونس-عليه-السلام-و-جهنمي-خواندن-وي

توهين احمد بصري به حضرت يونس عليه السلام و جهنمي خواندن وي 1075


حضرت يونس عليه السلام جز انبياءالهي است كه در قرآن كريم به صورت صريح نسبت به جايگاه والاي ايشان بيان گرديده است كه او را خداوند متعال بر جهانيان برتر نهاده است . اما احمدبصري با بي ادبي تمام ايشان را جهنمي ميداند. !!‌ آيا دشمني با اسلام و بلكه با خداباوران غير از اين است؟!

حضرت-امیرالمومنین-صلوات-الله-علیه-اولین-مسلمان-می-باشد.

حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه اولین مسلمان می باشد. 971


علامه مجلسی محدث و عالم جلیل القدر بزرگ شیعه میفرمایند تواتر روایات و اجماع مسلمانان بر این است که اولین نفری که به اسلام ایمان آورد حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

اولین-مسلمان-حضرت-امیرالمومنین-صلوات-الله-علیه-می-باشد.

اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد. 1136


سیوطی عالم بزرگ اهل سنت اعتراف میکند که اجماع مسلمانان بر این است که اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

ابوبکر-اولین-مسلمان-نیست.

ابوبکر اولین مسلمان نیست. 1035


طبق روایات شیعه و اهل سنت اولین مسلمان حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه می باشد.

تخریب قبر پیامبر (ص) توسط وهابیت 1154

جواز-تبرک-به-قبور-صالحین-نزد-بزرگان-اهل-سنت

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت 972


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت و شرک دانستن آن توسط وهابیت !

انجام-معجزات-انبياء-الهي-توسط-اهل-بيت-عليهم-السلام

انجام معجزات انبياء الهي توسط اهل بيت عليهم السلام 975


معجزه يكي از دو راه شناخت حجت هاي الهي مي باشد كه در روايات اهل بيت عليهم السلام بالتفصيل وارد شده است كه اهل بيت عصمت و طهارت بارها معجزه انجام داده اند و براي اثبات امامت خويش به آن نيز احتجاج كرده اند.

تناقضات احمد بصری «مدعی یمانی» در ادعای فرزند امام زمان «عج» بودن وی ( قسمت اول ) 997

تناقضات احمد بصری «مدعی یمانی» در ادعای فرزند امام زمان «عج» بودن وی ( قسمت دوم ) 1026

ائمه-اهل-سنت--شاگردان-امام-صادق-علیه-السلام-هستند.

ائمه اهل سنت شاگردان امام صادق علیه السلام هستند. 960


عجیب است که کسی استاد را رها کند و نزد شاگرد برود و استاد را فردی بداند که باید علم خود را از شاگرد بگیرد. آیا سزاوار نیست که دین خود را از استادی که هرآنچه شاگردان دارند از نزد او دارند بگیریم ؟

انکار-مفاد-حدیث-موسوم-به-وصیت-توسط-شیخ-طوسی-«ره»

انکار مفاد حدیث موسوم به وصیت توسط شیخ طوسی «ره» 1093


اتباع احمد بصری مدعی هستند که حدیث موسوم به وصیت توسط شیخ طوسی تایید شده است درحالی که در میبینم شیخ طوسی«ره» در همین کتاب بطلان اعتقاد کسانی که معتقد هستند امام عصر «عجل الله تعالی فرجه الشریف» فرزندانی دارد و یا امامت به بیش از 12 امام میرسد را امری بدیهی میدانند.

تصریح-پیامبر«ص»-به-حصر-امامت-در-12-امام-در-روز-غدیر-خم

تصریح پیامبر«ص» به حصر امامت در 12 امام در روز غدیر خم 950


پیامبر «ص» در آخرین خطبه خویش که مهم ترین خطبه ایشان هست و بعد از آن خداوند متعال فرمودند دیگر دین کامل شد. در همان خطبه میفرمایند بعد از من تنها 12 امام وجود دارند نه بیشتر و حضرت مهدی «عج» آخرین حجت الهی هستند. روشن میشود کسانی که اعتقاد به بیش از 12 امام دارند و یا قائل به حجت های الهالی بعد از حضرت مهدی عج هستند اعتقاد آنها مخالف این نص پیامبر «ص» است.

آموزش نرم افزار جوامع الكلم / قسمت دوم 0

آموزش نرم افزار جوامع الكلم / قسمت اول 0

اعتقاد-احمد-بصري-به-عقيده-كفري-تناسخ

اعتقاد احمد بصري به عقيده كفري تناسخ 6


اين اعتقاد از جمله اعتقادات و باور هايي است كه اسلام به شدت آن را ردع و دفع كرده و معتقدين به آن را از دين خارج دانسته است. !

ادعاي-احمد-بصري-:-من-همان-كسي-هستم-كه-با-موسي-سخن-گفت-!!!

ادعاي احمد بصري : من همان كسي هستم كه با موسي سخن گفت !!! 5


تمام اديان حضرت موسي عليه السلام را كليم الله ميدانند !! اما احمدبصري در اين كتاب خود مدعي ميشود كه موسي با وي سخن ميگفت !!!!

اعتقاد-به-عقيده-كفري-تناسخ-احمد-بصري

اعتقاد به عقيده كفري تناسخ احمد بصري 5


يكي ديگر از اعتقاد كفري و عقيده به تناسخ احمد بصري اين است كه وي همزمان با اينكه در دنيا موجود است در بهشت هم به شكل رود مي باشد!!!! اين عقيده را اهل بيت عليهم السلام رد كرده و معقتدين به آن را كافر دانسته اند.

ادعاي-احمد-بصري-:‌من-همان-كسي-هستم-كه-به-جاي-حضرت-عيسي-به-صليب-كشيده-شدم.

ادعاي احمد بصري :‌من همان كسي هستم كه به جاي حضرت عيسي به صليب كشيده شدم. 3


اين اعتقاد همان اعتقاد تناسخ است كه معتقدين به آن بر اين باور هستند كه روح از جسمي به جسمي ديگر و از كالبدي به كالبدي ديگر منتقل ميگردد و در هر زمان در يك شكل و شمايلي است. كه اهل بيت عليهم السلام به صراحت معتقدين به اين انديشه و باور را تكفير كرده اند كه اين تكفير شامل اين مدعي دروغين يعني احمد بصري نيز گشته است.

مشروعیت-عزاداری-و-نوحیه-سرایی

مشروعیت عزاداری و نوحیه سرایی 5


اقامه نوحه سرایی توسط عائشه در وفات پدرش ابوبکر ، مگر وهابیت خود را تابع سلف صالح وصحابه نمیدانند !؟ آیا می توانند ادعا کنند که صحابه مرتکب فعل حرام و بدعت شده اند !؟

بزرگان-اهل-سنت-و-جواز-اهدای-ثواب-نذر-برای-صالحین

بزرگان اهل سنت و جواز اهدای ثواب نذر برای صالحین 5


اهدای ثواب نذر برای صالحین یکی از مسائل مشترک و مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است که وهابیت فاعل آن را مشرک می داند!

مشروعیت-نذر-برای-اهل-بیت-(ع)-از-دیدگاه-بزرگان-اهل-سنت

مشروعیت نذر برای اهل بیت (ع) از دیدگاه بزرگان اهل سنت 5


احمد بن حنبل امام حنابله ، کسی که وهابیت در فقه و کلام پیرو او میدانند ، نذر برای اهل بیت علیهم السلام را جایز می داند

جواز-تبرک-به-قبور-صالحین-نزد-بزرگان-اهل-سنت2

جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت 4


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

بنای-مسجد-بر-قبور-صالحین-به-قصد-تبرک-جایز-است.

بنای مسجد بر قبور صالحین به قصد تبرک جایز است. 3


جواز تبرک به قبور صالحین نزد بزرگان اهل سنت

غلط خواندن قرآن توسط احمد بصری که ادعای عصمت و امامت دارد! 6

ادعای-نبوت-و-رسالت-توسط-احمد-بصری-!

ادعای نبوت و رسالت توسط احمد بصری ! 5


چگونه می توان این ادعای احمد را پذیرفت در حالی که قرآن به صراحت درخصوص حضرت محمد (ص) میفرماید : و لكن رسول الله و خاتم النبييّن!

ادعای-رسالت-و-ولایت-توسط-احمد-بصری

ادعای رسالت و ولایت توسط احمد بصری 5


احمد بصری کذاب و دجال بصره ادعای رسالت و ولایت را دارد ! حال اینکه رسالت به نص قرآن در پیامبر اسلام (ص) ختم شده است و ولایت بر اساس روایات متواتر مختص امام علی (ع) و یازده فرزند ایشان می باشد!

انکار-عقیده-مسلم-رجعت-توسط-احمد-بصری-2

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری 2 3


انكار رجعت ائمه علیهم السلام توسط احمد یصری

انکار-عقیده-مسلم-رجعت-توسط-احمد-بصری

انکار عقیده مسلم رجعت توسط احمد بصری 4


انکار رجعت انبیاء وائمه علیهم السلام توسط احمد بصری

آموزش تنظیمات word طبق تدریس استاد یزدانی 3

ابن-حجر-عسقلانی--وتواتر-حدیث-غدیر

ابن حجر عسقلانی وتواتر حدیث غدیر 4


ابن حجر عسقلانی می نویسد : حدیث غدیر را ترمذی ، نسائی باسند صحیح نقل کرده اند ، سندهای بسیار زیادی دارد که همه انها را ابن عقده در کتاب مستقلی جمع آوری کرده است وبسیاری از اسناد ان صحیح و حسن هستند.

اعتراف-البانی-به-تواتر--حدیث-غدیر

اعتراف البانی به تواتر حدیث غدیر 3


محمد ناصرالدین البانی می نویسد : هر دو قسمت این روایت ( یعنی من کنت مولاه فعلی مولاه ، واللهم والی من والاه ...) صحیح است ، بلکه قسمت اول ان ( من کنت مولاه فهذا علی مولاه ) بصورت متواتر از رسول خدا (ص) نقل شده است .

رزیت الخمیس و اهانت برخی صحابه به پیامبر اکرم (ص) 3

آیه ولایت در منابع اهل سنت 4

دشمنی بنی امیه و وهابیت با حضرت امیرالمومنین ( علیه السلام ) 4

چرا وهابی ها مسلمانان را کافر می دانند؟؟ 3

نحوه ثبت نام در سایت برهان 3

نحوه ورود به سایت و رزرو دوره مورد نظر 3

نقد مدعی یمانی ( قسمت سوم ): حصر امامت در دوازده امام نزد تمامی فرق اسلامی 2