گالری رسانه - مشروعیت نذر برای صالحین از دیدگاه بزرگان اهل سنت

63

مشروعیت نذر برای صالحین از دیدگاه بزرگان اهل سنت


مشروعیت-نذر-برای-صالحین-از-دیدگاه-بزرگان-اهل-سنت

اهدای ثواب نذر برای صالحین یکی از مسائل مشترک و مورد اتفاق بین شیعه و اهل سنت است که وهابیت فاعل آن را مشرک می داند!